Terapia DDA czyli psychoterapia osób dorosłych dzieci alkoholików

Osoby z syndromem DDA dorastały w trudnych warunkach. Dzieciństwo i wychowanie z uzależnionym rodzicem nie tylko mogło dostarczyć traumatycznego urazu, mogło również wpłynąć na schematy funkcjonowania i postępowania już dorosłego człowieka; taka sytuacja powoduje wchodzenie przez niego w charakterystyczne role, które mają wpływ na jego dorosłe życie.

DDA objawy

DDA mogą przejawiać problemy w: relacjach z innymi ludźmi – trudno im komuś zaufać, często nadmiernie kontrolują drugą osobę, nie są z nimi do końca szczerzy, boją się odrzucenia, dystansują się, źle reagują na krytykę; obrazie własnego „ja” – mają chwiejną samoocenę, nie są pewni swoich potrzeb, swoich granic, nierzadko mają niskie poczucie własnej wartości; stawianiu sobie zbyt wysokich wymagań przy niskiej satysfakcji z osiągnięć, poczuciu braku kompetencji i niskiej własnej skuteczności; własnej emocjonalności – często bywają rozdrażnieni, chwiejni, drażliwi, napięci, często odczuwają wstyd, żal, smutek, poczucie winy, bezradność; zrachowaniach agresywnych, autoagresywnych lub ryzykownych, mają skłonność do uzależnień; określaniu własnych potrzeb i granic; podejmowaniu decyzji; spontanicznym działaniu; proszeniu o pomoc, przyznaniu się do słabości; radzeniu sobie z trudnościami, nadmiernie przewidują i planują przyszłość by mieć nad nią kontrolę.

Jeżeli pochodzisz z domu gdzie jeden z rodziców czy dwoje mieli problem przeciwalkoholowy, jeżeli zauważyłaś/łeś u siebie kilka czy kilkanaście w/w cech, które przeszkadzają Ci w lepszym funkcjonowaniu w życiu, w relacji z partnerem/ką i chcesz się przyjrzeć swoim problemom, umów się na wizytę do specjalisty.

„Tysiąc milowa podróż, rozpoczyna się od pierwszego kroku” Lao Tsy

Autor: Ewa Liberka