DDA co oznacza?

2022-03-25T11:21:31+01:00

Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) zawdzięcza swoją nazwę terapeutom pracującym z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Zauważyli, że osoby pochodzące z domów gdzie jeden czy dwoje rodziców mieli problemy z uzależnieniami, mają wiele wspólnych