Różnice w preferencjach doboru partnera wśród kobiet niezamężnych i zamężnych.

2018-10-25T09:44:57+02:00

Praca ta to próba odpowiedzi na pytanie czy kobiety zamężne i niezamężne wybierając partnera kierują się podobnymi lub takimi samymi kryteriami? Czy istnieje zatem coś co jest ważniejsze w doborze partnera dla kobiet zamężnych i