Praca ta to próba odpowiedzi na pytanie czy kobiety zamężne i niezamężne wybierając partnera kierują się podobnymi lub takimi samymi kryteriami? Czy istnieje zatem coś co jest ważniejsze w doborze partnera dla kobiet zamężnych i niezamężnych?. Praca ta ma służyć do potwierdzenia  tezy, że kobiety  myśląc o decyzji wyboru stałego partnera, potencjalnego ojca dzieci, głowy rodziny, ostoi bezpieczeństwa bez względu na to czy są już zamężne czy jeszcze nie, kierują się   podobnymi kryteriami ( wykształconymi  w toku ewolucji ), a wszystko to po to, aby zapewnić sobie i potomstwu jak najlepsze warunki do życia.

Praca ta nie spełnia wszystkich postawionych kryteriów pracy badawczej jest bardziej rozprawką, której tezę oprócz literatury   poparłam ankietą przeprowadzoną wśród  4 kobiet zamężnych i 4 niezamężnych.

Kobiety szukając partnera kierują się złożonymi i wyszukanymi preferencjami, ponieważ  w  toku ewolucji  musiały rozwiązać wiele skomplikowanych problemów adaptacyjnych. Nigdzie na świecie jednak kobiety nie preferują w równym stopniu wszystkich  partnerów, wszędzie pewnych potencjalnych  partnerów przedkładają  nad innych.

Ponieważ te z naszych przodków, które wybrały właściwie partnera odniosły z tego wielkie korzyści bytowe i reprodukcyjne, wykształciło się wiele konkretnych pragnień. Współczesne kobiety jako potomkowie zwycięzców w ewolucyjnej loterii odziedziczą swoisty zestaw preferencji  w wyborze partnera (D.M.Buss2001 ).W wielkim stopniu preferencje kobiet określają kierunek dalszej ewolucji gatunku. To właśnie kobieta decyduje o tym kiedy dochodzi do zbliżenia jak często i z kim.( S.B.Hrdy1981).

Ewolucja faworyzowała kobiety wybierające mężczyzn obdarzonych cechami przynoszącymi korzyści odrzucając tych, którzy mogliby je narazić na straty. Każda cecha mężczyzny to jeden składnik jego wartości w oczach kobiety. Każda z jej preferencji dotyczy jednego ważnego składnika. Upodobanie do odpowiednich cech nie rozwiązuje jednak problemu doboru partnera. Kobieta wybierając partnera musi również umieć właściwie ocenić, czy mężczyzna istotnie posiada dane ważne dla niej zasoby. Kobiety muszą też umieć usystematyzować wiedzę o swoim ewentualnym przyszłym partnerze. (D.M.Buss 2001).
Przeprowadzone badania potwierdzają, że tym co decyduje o wyborze partnera są jego zasoby materialne. Kobiety oczekują większych zasobów materialnych od mężczyzn z którymi umawiają się na randki, od partnerów seksualnych oraz stałych narzeczonych. Potwierdza to również analiza ogłoszeń materialnych. Kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania, systemu, rasy wyznania czy obowiązującego modelu rodziny przykładają wagę do perspektyw finansowych mężczyzn. Wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy jest to, iż dawniej ( i obecnie) kobiety musiały się liczyć z możliwością ogromnych obciążeń organizmu związanych z ciążą oraz laktacją. Partner mający większe zasoby materialnie łagodził ( i łagodzi) te obciążenia. Wyniki badań potwierdzają hipotezę, że współczesne kobiety są potomkiniami linii kobiet, mających takie preferencje, które w dawnych czasach pomagały rozwiązywać adaptacyjne problemy przetrwania i reprodukcji. (D.M.Buss 2001).
Dlatego dzisiejsze kobiety szukając partnera kierują się tym na ile i czy wogóle partner będzie w stanie zapewnić jej i potomstwu dobre warunki do życia.

Kobiety pragną również mężczyzn, którzy mają wysoką pozycją społeczną, ponieważ jest ona uniwersalnym sygnałem zasobności. Wyższemu statusowi towarzyszy lepsze jedzenie, większe terytorium, lepsza opieka medyczna. Dzieci mężczyzn o wyższym statusie społecznym otrzymują szansę jakich nie maja dzieci mężczyzn stojących niżej w hierarchii społecznej. Na całym świecie młodzieńcy z „lepszych” rodzin mogą wybierać spośród większej liczby partnerek. Kobiety przywiązują również duże znaczenie do wykształcenia i pozycji zawodowej. Ważnym sygnałem zasobności mężczyzn jest ich wiek. We wszystkich badanych społecznościach, kobiety wolały mężczyzn starszych od siebie. Wszystkie te cechy – zasobność materialna, pozycja społeczna oraz starszy wiek- składają się na zdolność mężczyzn do zdobywania i utrzymania zasobów, z których od zawsze kobiety korzystały dla siebie i swoich dzieci. Kobiety szukają również mężczyzn, którzy posiadają cechy umożliwiające im gromadzenie zasobów przez dłuższy czas, takich jak: ambicja i pracowitość. Spośród 18 cech ocenionych w trakcie przeprowadzonych badań nad mechanizmami doboru partnera zaraz po miłości zajęły odpowiedzialność, stałość i dojrzałość. Dlaczego? Ponieważ cechy te są wiarygodną oznaką, że mężczyzna będzie zaopatrywał rodzinę w dobra przez dłuższy czas. Niezrównoważenie uczuciowe i nieodpowiedzialność mężczyzny oznacza dla partnerki duże koszty. Niezrównoważony skoncentrowany na sobie mężczyzna może wykorzystać wspólne zasoby na własny użytek, może być zaborczy, uważając że żona powinna zaspakajać wszystkie jego potrzeby, może stosować przemoc słowną i fizyczną. Nieprzewidywalność działań mężczyzn niezrównoważonych uniemożliwia rozwiązywanie podstawowych problemów adaptacyjnych, a nieregularna dostawa zasobów stanowi zagrożenie dla bytu i reprodukcji organizmu. (D.M.Buss 2001).

blog1-compressor

Tak jak w świecie zwierzęcym samice przywiązują dużą wagę do siły i sprawności fizycznej potencjalnego partnera, tak też w świecie ludzi jedną z korzyści dla kobiety z długotrwałego związku jest obrona fizyczna, którą zapewnia mężczyzna. Tym co stanowi o wartości obronnej mężczyzny to wysoki wzrost, atletyczna budowa ciała siła i sprawność fizyczna. Ponieważ w przeszłości ochrona była jednym z najważniejszych dóbr, jakie mężczyzna mógł zaoferować kobiecie, a wiele kobiet również dzisiaj nie czuje się bezpiecznie na ulicach, kolejną poszukiwaną cechą jest wysoki wzrost i silna budowa mężczyzny. Wysoki dobrze zbudowany mężczyzna po prostu może odstraszyć potencjalnych napastników. Ważną cechą dobory partnera jest też jego dobre zdrowie. Wiązanie się z osobnikiem słabego zdrowia dla naszych przodków i dzisiaj również oznaczało ( i oznacza ) dla kobiet liczne zagrożenia adaptacyjne.(D.M.Buss2001

Kobiety od dawna stawały przed problemem wyboru partnera takiego, który nie tylko będzie dysponował niezbędnymi zasobami, ale jeszcze będzie chciał się nimi podzielić z partnerką i potomstwem. To zaangażowanie partnera pozwala określić czy w przyszłości będzie lojalnie dzielił się dobrami. Gwarancją takiego zaangażowania jest miłość. Oczekiwanie od mężczyzny miłości jest sposobem pozyskania zasobów porównywalnych z tymi którymi obdarza go partnerka. Wymagając miłości pradawne kobiety rozwiązywały podstawowy adaptacyjny problem pozyskania od mężczyzny zasobów potrzebnych do życia i wychowania potomstwa. Kobiety współczesne domagając się takiej samej formy zaangażowania są po prostu ich naśladowczyniami. Jednym z problemów adaptacyjnych, przed którym stoją kobiety przy wyborze stałego partnera jest konieczność oceny jak dalece będzie on skłonny inwestować we własne dzieci. Jest to ważne z dwóch powodów: mężczyźni czasami szukają seksualnej odmiany, mogą więc skierować swoją energię ku innym kobietom kosztem dzieci, mężczyźni oceniają stopień prawdopodobieństwa swego ojcostwa i niechętnie inwestują w dziecko, które może nie jest ich. To sprawia, że mężczyźni bardzo się różnią stopniem gotowości do inwestowania w dzieci.
Stąd też u kobiet wykształciło się upodobanie do mężczyzn wykazujących taką gotowość. (D.M.Buss 2001).

Monika Kopij